Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą 80-mečiui atminti

Šiais metais sukanka 80 metų, kai Lietuvos lakūnai perskrido Atlanto vandenyną. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2013-uosius metus Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą minėjimo metais. Kadangi mokyklose vyks įvairios priemonės, projektai, edukaciniai, kultūriniai renginiai šio skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti, todėl sumanyta kurti interneto svetainę, kurioje bus galima dalintis informacija apie Kauno bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų institucijų organizuojamus renginius.


Kauno miesto mokyklų renginių planas...


Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos renginių planas...


Kauno jaunųjų turistų centro renginių planas...


Ši interneto svetainė skirta kaupti ir dalintis informacija apie renginius skirtus Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimui.
Kviečiame visas Kauno bendrojo ugdymo mokyklas, miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti šventiniuose renginiuose. Šioje svetainėje skelbti apie Jūsų institucijos organizuojamus renginius Lietuvos lakūnų skrydžio atminimo įprasminimui ir kviesti juose dalyvauti. Pasidalinti įvykusių renginių aprašymais bei nuotraukomis.
Visą medžiagą prašome siųsti el. paštu darius.girenas80@gmail.com.


Taip pat kviečiame prisidėti iniciatyvomis, pasidalinti mintimis, bendrauti ir tartis dėl Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimo priemonių įgyvendinimo. Visus, kurių namų bibliotekose yra sukaupta istorinė medžiaga apie tų metų įvykius, prašome pasidalinti su mumis, perduodant ją gimnazijos muziejui ar kartu rengiant edukacines parodas mokiniams. Telefonai pasiteiravimui (8-37) 422471; 861007343.


darbalaukis

Minint Lietuvos lakūnų skrydžio per Atlantą 80-metį, rekomenduojame kompiuterių ekranų užsklandai naudoti informacinių technologijų konkurso „Skrydžiui per Atlantą atminti“, kurį organizavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, metu sukurtą grafinį foną. Autorius – Beginskas Mantas, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 4 kl. mokinys. Šis kompiuterio ekrano grafinis fonas kiekvienam kompiuterio vartotojui primins, kad 2013 – aisias metais sukanka 80 metų kai Lietuvos lakūnai perskrido Atlanto vandenyną.